Mộng Không Thường

14/02/2024 02:15 132.48 K lượt truy cập
Lươn vọng nguyệt -

Lươn vọng nguyệt

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
17
Tác giả
樱桃小酒​
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Con gái trong làng tôi không cần làm việc đồng áng.
Của hồi môn tốt nhất của chúng tôi chính là một cơ thể với da thịt trắng ngần.
Bởi vì chúng tôi phải dùng chính cơ thể của mình để câu lươn vọng nguyệt.
Lươn vọng nguyệt coi thịt thối làm thức ăn, chúng có thân vàng mắt đỏ, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
Chỉ có cô gái câu được lươn vọng nguyệt mới có tư cách lấy chồng.
Nhưng tôi, lại không cẩn thận làm lươn vọng nguyệt của chị gái chạy mất…

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
14/02/2024 02:10
5762
14/02/2024 02:15
8808
14/02/2024 02:11
8419
14/02/2024 01:58
8449
10/02/2024 17:38
8477
10/02/2024 17:38
7690
10/02/2024 17:38
7272
09/02/2024 18:16
7061
09/02/2024 18:16
6842
10/02/2024 17:59
6780
10/02/2024 17:46
7173
07/02/2024 11:33
6910
07/02/2024 11:32
6506
07/02/2024 11:32
4792
07/02/2024 13:52
3862
07/02/2024 12:11
3570
07/02/2024 12:10
3930

Bình luận

Nội dung liên quan