Mộng Không Thường

11/12/2023 16:31 169.83 K lượt truy cập
Hạt châu xác sống -

Hạt châu xác sống

Trạng thái
Đã hoàn thành
Số chương
23
Tác giả
芒果酸奶​
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Tôi phát sóng trực tiếp giám định bảo vật, kết nối với một tài khoản khác đang phát sóng trực tiếp câu cá ngoài trời.
Anh ta móc ra từ bụng cá một viên ngọc, hỏi tôi viên ngọc này có đáng tiền không.
Tôi kinh ngạc.
“Đây là thiên châu xác sống! Mau vứt nó xuống nước đi.”
Màn hình bình luận hiện lên toàn là bình luận mắng tôi ghen ghét với anh ta vì tìm được bảo vật, nhưng bọn họ không biết nghìn vạn xá sống đã hóa thành viên ngọc đó.
Không có viên ngọc này áp chế thì nghìn vạn xác chết trôi ở dưới lòng sông sẽ lên bờ hết vào tối nay.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
11/12/2023 16:31
2240
11/12/2023 16:28
2898
10/12/2023 18:20
2897
10/12/2023 18:19
3192
10/12/2023 18:20
4760
10/12/2023 18:20
4552
09/12/2023 09:42
4159
09/12/2023 09:42
3952
09/12/2023 09:42
4178
11/12/2023 10:20
5058
09/12/2023 09:42
5556
08/12/2023 10:02
4354
08/12/2023 10:02
3963
08/12/2023 10:02
4159
08/12/2023 10:01
5448
08/12/2023 16:35
5909
07/12/2023 11:58
5483
08/12/2023 16:24
5341
06/12/2023 16:02
5179
07/12/2023 10:20
3036
07/12/2023 09:53
2600
06/12/2023 16:02
2491
07/12/2023 09:43
2416

Bình luận

Nội dung liên quan