Cải Trắng Nhỏ

21/02/2024 18:15 81.79 K lượt truy cập
Đứa bé giấy -

Đứa bé giấy

Trạng thái
Đã hoàn thành
Ngày phát hành
28/01/2024
Số chương
23
Tác giả
咕咚怪
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Mọi người biết em bé giấy không? Mẹ tôi đang mang thai, thầy bói nói đó là long phượng thai.

Để giữ đứa nam, bà đã dùng phương pháp nhân gian hại chết đứa nữ.

Khiến nó trở thành chất dinh dưỡng cho em trai mình, cuối cùng biến thành một tấm da người mỏng như tờ giấy.

Và rồi em trai tôi ra đời, nhưng sau gáy của thằng bé lại xuất hiện một khuôn mặt người màu xanh xám.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
02/02/2024 14:15
2905
02/02/2024 14:12
4154
17/02/2024 09:22
4235
02/02/2024 14:09
4411
02/02/2024 14:02
4310
02/02/2024 14:00
3381
02/02/2024 13:57
2574
02/02/2024 13:55
2559
02/02/2024 13:55
3527
02/02/2024 13:55
3981
01/02/2024 11:08
3946
01/02/2024 11:07
3877
01/02/2024 11:07
3846
01/02/2024 11:07
4329
31/01/2024 11:25
4066
31/01/2024 11:01
3708
31/01/2024 11:00
2813
31/01/2024 10:59
3922
31/01/2024 10:59
3828
29/01/2024 19:44
3420
29/01/2024 19:44
2958
21/02/2024 18:15
2581
29/01/2024 19:43
2470

Bình luận

Nội dung liên quan