Sữa Chuối BL

06/03/2023 10:08 160 lượt truy cập

[VIETSUB] Bed Friend Series
Tập 3 (2/4)

Đang lấy danh sách servers
Báo cáo

Danh sách tập

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
24/03/2023 17:03
385
24/03/2023 17:03
110
24/03/2023 17:02
74
24/03/2023 17:02
788
24/03/2023 17:01
107
24/03/2023 17:01
108
24/03/2023 17:00
94
24/03/2023 17:00
1070
06/03/2023 10:11
329
06/03/2023 10:10
159
06/03/2023 10:08
149
11/03/2023 11:54
1445
27/02/2023 11:18
260
27/02/2023 11:18
133
27/02/2023 11:16
186
27/02/2023 11:16
919
21/02/2023 10:40
494
21/02/2023 10:39
825
21/02/2023 10:38
534
21/02/2023 10:37
1746

Tóm tắt

King và Uea làm việc trong cùng một văn phòng và đều là bạn thân của Jade. Họ không thích nhau nhưng rồi vì lý do nào đó, họ bắt đầu nảy sinh một "mối quan hệ" cụ thể.

Bình luận

Nội dung liên quan