Phiêu Nguyệt Team

07/02/2024 16:50 1.71 M views
Hoảng Hốt Sau Khi Xuyên Thành Kiều Thê Của Thú Nhân -

Hoảng Hốt Sau Khi Xuyên Thành Kiều Thê Của Thú Nhân

Status
Ongoing
Number of chapters
Updating
Author
Updating
Report

Summary

Hoảng Hốt sau khi Xuyên Thành Kiều Thê của Thú Nhân
Tóm tắt
"Sau khi ngồi viết lập trình suốt một đêm, Doãn Trúc đột nhiên qua đời và ngay sau đó xuyên vào thế giới thú nhân. Vừa xuyên vào thì phát hiện nguyên chủ đã bỏ thuốc Đằng Tiêu. Cô - người bị xã hội tính là tử vong phải đối mặt với sự hiểu nhầm của mọi người, cô mang theo hệ thống của riêng mình, tuyên bố rằng từ nay về sau bản thân không muốn bàn chuyện yêu đương, mà chỉ một lòng muốn theo đuổi sự nghiệp mà thôi
Bắt đầu từ lương thực, từng bước từng bước, cô đưa bộ tộc cằn cỗi mình thành một bộ tộc phát triển nhất. Cô âm thầm thay đổi khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc.
Nhưng tại sao có một nam nhân luôn khóc lóc ỉ ôi nói Doãn Trúc không cần phải xây dựng sự nghiệp chứ, chẳng lẽ đến làm hắn sao?

Chapter list

Name
Update
Views
07/02/2024 16:50
0
07/02/2024 16:49
0
07/02/2024 16:48
0
07/02/2024 16:48
0
07/02/2024 16:47
0
07/02/2024 16:47
0
07/02/2024 16:46
0
07/02/2024 16:45
0
07/02/2024 16:44
0
07/02/2024 16:44
0
07/02/2024 16:43
0
07/02/2024 16:42
0
07/02/2024 16:41
0
07/02/2024 16:40
0
07/02/2024 16:40
0
07/02/2024 16:39
0
07/02/2024 16:38
2
07/02/2024 16:38
3
07/02/2024 16:37
3
07/02/2024 16:37
4
27/01/2024 12:41
353
27/01/2024 12:39
274
27/01/2024 12:39
277
27/01/2024 12:38
281
27/01/2024 12:37
154
27/01/2024 12:37
141
27/01/2024 12:36
126
27/01/2024 12:36
118
27/01/2024 12:35
116
27/01/2024 12:34
103
27/01/2024 12:33
112
27/01/2024 12:32
115
27/01/2024 12:31
113
27/01/2024 12:31
125
27/01/2024 12:30
109
27/01/2024 12:29
113
27/01/2024 12:29
122
27/01/2024 12:27
119
27/01/2024 12:27
115
27/01/2024 12:26
123
27/01/2024 12:25
123
27/01/2024 12:24
131
27/01/2024 12:23
146
27/01/2024 12:23
164
27/01/2024 12:22
155
27/01/2024 12:21
157
27/01/2024 12:20
150
27/01/2024 12:19
144
27/01/2024 12:19
140
27/01/2024 12:17
141

Comment

Related content