LT Translation

30/01/2024 01:40 579 lượt truy cập
Ta Biến Thế Giới Kinh Dị Thành Trò Chơi Nuôi Dưỡng - 言夕动漫, 予作, 塔读文学: Game Of Death; Trò Chơi Tử Vong; Ta Tận Hưởng Thế Giới Kinh Dị Như Game Nuôi Dưỡng, I Play the Horror World as a Simulation Game

Ta Biến Thế Giới Kinh Dị Thành Trò Chơi Nuôi Dưỡng

Tên khác

言夕动漫, 予作, 塔读文学: Game Of Death; Trò Chơi Tử Vong; Ta Tận Hưởng Thế Giới Kinh Dị Như Game Nuôi Dưỡng, I Play the Horror World as a Simulation Game

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
9000
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Sức mạnh thần bí ập xuống trái đất, sinh ra nền văn minh kinh dị. Khi tất cả chìm đắm trong kinh hoàng, phải giành giật từng giây sống còn, thì Tần Nặc lại phát hiện bản thân có thể đạt được phần thưởng hệ thống thông qua việc chi phối cảm xúc của lũ quỷ, và mỗi lần hoàn thành phó bản, cậu có thể gầy dựng cơ nghiệp của riêng mình trong thế giới kinh dị. Từ hầu bàn trong Nhà hàng Âm Tuyền cho đến bác sĩ điều trị của Bệnh viện Tử Thần... Khi Tần Nặc hoàn thành từng phó bản một, cậu nhận ra bản thân đã trở thành một tay cự phách nơi quỷ giới.

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
30/01/2024 01:40
0
30/01/2024 01:37
0
30/01/2024 01:33
0
30/01/2024 01:29
0
30/01/2024 01:26
0
30/01/2024 01:22
0
30/01/2024 01:17
0
30/01/2024 01:13
0
30/01/2024 01:08
0

Bình luận

Nội dung liên quan