Team Lạnh Lùng

18/02/2024 09:55 5.38 K lượt truy cập
NỮ CẢI NAM TRANG CÔNG LƯỢC GIAN THẦN - 女扮男裝後攻略瘋批奸臣?!

NỮ CẢI NAM TRANG CÔNG LƯỢC GIAN THẦN

Tên khác

女扮男裝後攻略瘋批奸臣?!

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
100
Thể loại
Tác giả
二三玖陸工作室
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Hoàng đế đương triều bất ngờ bạo bệnh mà chết, ta bị thái hậu bắt về từ dân gian, thế thân ca ca đã chết ngồi lên ngai vàng… Vậy cũng thôi đi, còn bắt ta lấy hoàng hậu thay hắn?! Nhưng, nhưng ta cũng là con gái mà? Đêm đại hôn đó, ta chịu trăm đắng ngàn cay chạy trốn, chớp mắt lại bị rơi vào tay tên gian thần khét tiếng trong triều… Tuy rằng hắn luôn muốn giết ta, nhưng vì không thể để lộ bí mật, ta đành phải dốc hết sức lực công lược hắn thôi!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/02/2024 09:55
0
13/02/2024 04:59
72
03/02/2024 23:42
108
28/01/2024 06:08
187
21/01/2024 12:37
273
17/01/2024 18:59
248
07/01/2024 15:34
255
07/01/2024 15:33
177
07/01/2024 15:33
142
23/10/2023 17:03
137
23/10/2023 15:48
91
23/10/2023 15:48
77
23/10/2023 15:47
72
23/10/2023 15:47
78
23/10/2023 15:46
78
23/10/2023 15:46
70
23/10/2023 15:45
70
23/10/2023 15:44
70
23/10/2023 15:44
70
23/10/2023 15:43
70
23/10/2023 15:43
65
23/10/2023 15:42
62
23/10/2023 15:42
63
23/10/2023 15:41
56
23/10/2023 15:40
60
23/10/2023 15:40
60
23/10/2023 15:40
62
23/10/2023 15:39
71
23/10/2023 15:39
62
23/10/2023 15:38
69
23/10/2023 15:38
72
23/10/2023 15:38
76
23/10/2023 15:37
85
23/10/2023 15:37
77
23/10/2023 15:36
81
23/10/2023 15:36
96
23/10/2023 15:36
93
23/10/2023 15:35
91
23/10/2023 15:35
108
23/10/2023 15:35
118
23/10/2023 15:34
124
23/10/2023 15:34
131
23/10/2023 15:33
145
23/10/2023 15:33
186
23/10/2023 15:33
203
23/10/2023 15:32
208
23/10/2023 15:32
277
23/10/2023 15:31
237

Bình luận

Nội dung liên quan