Lychee Team

04/02/2024 11:27 456 lượt truy cập
Mật mã 002! - The password is 002!

Mật mã 002!

Tên khác

The password is 002!

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Thể loại
Tác giả
Pado
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Sujeong quyết định tỏ tình với bạn cùng lớp Dojin, người mà cô đã yêu thầm suốt sáu tháng, nhưng Dojin đi ngang qua mà không nhận ra Sujeong. Bị sốc vì điều này, Sujeong không vào lớp và bỏ chạy đến kho thể chất. Jaeyoon, người mà cô gặp ở đó, nói rằng sẽ giúp Sujeong hòa hợp với Dojin. Bằng cách nào?

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
04/02/2024 11:27
0
30/01/2024 16:27
10
30/01/2024 07:53
18
28/01/2024 13:55
30
23/01/2024 17:03
45
23/01/2024 15:14
52
27/01/2024 11:49
90
28/01/2024 13:55
125

Bình luận

Nội dung liên quan