Truyen30s

10/02/2024 10:33 908.32 K lượt truy cập
Kẻ Hèn Này Bồi Dưỡng Đạo Đức Cá Nhân Để Tìm Đường Chết -

Kẻ Hèn Này Bồi Dưỡng Đạo Đức Cá Nhân Để Tìm Đường Chết

Trạng thái
Đang xuất bản
Ngày phát hành
11/05/2023
Số chương
3000
Tác giả
Đang cập nhật
Cập nhật đến
Báo cáo

Tóm tắt

Tôi, tần vũ, nam9 ngứa đòn nhất trong lịch sử, sau khi xuyên k tới thế giới nhân thú trở thành kẻ thù chung của cả thế giới , khi mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc thì thức tỉnh "hệ thống thù hận", thù hận của người khác đối với tôi chỉ khiến tôi trở nên mạnh hơn! Thế nên, đánh học bá, thi đấu, tán gái, diệt ác ma, những kẻ thù cũ phải nghe theo lời tôi! Đầu tiên là Mã nương muội muội thích tôi...

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
10/02/2024 10:33
0
09/02/2024 08:49
88
02/02/2024 21:38
216
31/01/2024 18:20
317
29/01/2024 14:55
421
27/01/2024 13:26
465
25/01/2024 14:47
493
23/01/2024 14:20
551
22/01/2024 13:23
568
21/01/2024 14:32
577
20/01/2024 13:27
561
17/01/2024 19:32
553
14/01/2024 10:13
501
12/01/2024 17:04
470
09/01/2024 16:30
380
08/01/2024 19:38
352
05/01/2024 19:23
381
03/01/2024 19:54
358
02/01/2024 09:40
343
31/12/2023 11:51
395
28/12/2023 12:21
367
26/12/2023 12:58
363
25/12/2023 13:45
353
23/12/2023 19:29
377
21/12/2023 07:43
402
20/12/2023 12:56
320
17/12/2023 07:38
424
16/12/2023 09:12
395
12/12/2023 09:49
462
10/12/2023 09:35
463
09/12/2023 08:43
453
07/12/2023 08:36
499
05/12/2023 09:06
513
04/12/2023 12:04
502
30/11/2023 20:34
517
28/11/2023 20:23
513
27/11/2023 14:15
530
26/11/2023 13:11
532
24/11/2023 10:51
541
23/11/2023 09:19
552
22/11/2023 08:25
532
19/11/2023 10:01
562
18/11/2023 09:57
560
17/11/2023 14:10
572
17/11/2023 14:10
528
12/11/2023 09:20
579
09/11/2023 08:43
616
09/11/2023 08:43
549
03/11/2023 09:30
660
03/11/2023 09:30
616

Bình luận

Nội dung liên quan