2M Translation Group

18/01/2024 23:41 89.73 K lượt truy cập
Bói Toán Thôi Mà, Sao Cửu Vĩ Yêu Đế Lại Trở Thành Vợ Ta Rồi?! -

Bói Toán Thôi Mà, Sao Cửu Vĩ Yêu Đế Lại Trở Thành Vợ Ta Rồi?!

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Báo cáo

Tóm tắt

Làm nghề thầy bói 5 năm... dùng bao điểm trên hệ thống để xem thiên cơ, xem vận mệnh. Mà lần đầu gặp Cữu Vĩ Yêu Đế, phải đánh đổi 1.000.000 điểm thì mới xem được vận mệnh của Hồ Yêu này. Haizzz, vậy mà bói ra Hồ yêu này 100 năm sau lại làm vợ ta, đã vậy còn có con nữa chứ. Đùa àaaaaaaa!!!!!!

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
18/01/2024 23:41
0
18/01/2024 23:38
1830
05/01/2024 19:13
2588
20/12/2023 10:40
2994
07/12/2023 11:00
3786
25/11/2023 22:15
2750
17/11/2023 15:49
2399
31/10/2023 23:07
2962
31/10/2023 10:27
1245
30/10/2023 22:52
994
30/10/2023 18:40
942
30/10/2023 17:21
815
30/10/2023 14:37
862
27/10/2023 21:41
1114
25/10/2023 17:38
1133
25/10/2023 17:36
945
25/07/2023 13:28
5837
25/07/2023 09:40
1934
24/07/2023 22:30
1917
24/06/2023 21:12
4154
09/06/2023 08:42
3986
09/06/2023 07:34
2119
18/05/2023 22:45
3132
15/05/2023 01:16
2147
26/04/2023 19:20
3095
19/04/2023 19:39
2840
19/04/2023 19:31
2707
04/04/2023 11:39
2436
04/04/2023 11:35
1900
04/04/2023 11:27
1925
04/04/2023 11:32
1941
02/04/2023 20:58
1889
01/04/2023 21:01
1910
31/03/2023 18:41
2241
31/03/2023 16:08
3054

Bình luận

Nội dung liên quan