Ổ nhỏ của manhua

16/02/2024 16:13 3.51 K lượt truy cập
 Đệ đệ tốt đừng mong trốn thoát  - Hoàng đệ, đừng nhấc đao!

Đệ đệ tốt đừng mong trốn thoát

Tên khác

Hoàng đệ, đừng nhấc đao!

Trạng thái
Đang xuất bản
Số chương
Đang cập nhật
Tác giả
Đang cập nhật
Báo cáo

Tóm tắt

Giới thiệu: lúc tống thanh cảnh bị tống hoài trần dùng kiếm đâm chết, trong lòng không hề cam tâm! Khi trùng sinh thêm lần nữa đã mang theo nỗi hận và quay về thời còn là trẻ con. Sau khi trùng sinh, tống thanh cảnh chỉ trả thù tất cả những người đã từng sỉ nhục mình. Chỉ là không ngờ rằng____ được sống lại thêm một kiếp, muốn giết chết tống hoài trần Lúc nhỏ lại khó đến như vậy…..

truyện đăng trên 2 nền tảng : Youtube [ Gấu manhua - thế giới truyện tranh ngôn tình ]
: Fuhu [ ổ nhỏ của manhua ]

Danh sách chương

Tên
Cập nhật
Lượt truy cập
16/02/2024 16:13
0
16/02/2024 16:13
0
16/02/2024 16:13
0
16/02/2024 16:13
0
16/02/2024 16:13
0
16/02/2024 16:12
0
16/02/2024 16:12
0
16/02/2024 16:11
0
16/02/2024 16:11
0
16/02/2024 16:11
0
16/02/2024 16:10
0
16/02/2024 16:10
0
16/02/2024 16:10
0
16/02/2024 16:09
0
07/02/2024 20:13
41
07/02/2024 19:53
36
07/02/2024 19:43
37
07/02/2024 19:39
36
07/02/2024 19:35
22
07/02/2024 19:31
25
04/02/2024 19:55
45
03/02/2024 18:29
56
03/02/2024 18:24
53
03/02/2024 18:20
57
03/02/2024 18:19
42
03/02/2024 18:18
28
03/02/2024 18:17
27
03/02/2024 18:14
26
03/02/2024 08:03
32
03/02/2024 08:00
33
01/02/2024 09:26
57
01/02/2024 09:24
49
01/02/2024 09:22
45
01/02/2024 08:33
45
01/02/2024 06:50
52
31/01/2024 19:47
62
31/01/2024 18:36
49
31/01/2024 18:34
47
31/01/2024 18:33
44
31/01/2024 18:30
41
29/01/2024 18:20
84
29/01/2024 18:19
77
29/01/2024 18:16
82
29/01/2024 11:18
97
29/01/2024 11:17
94
27/01/2024 20:42
150
27/01/2024 20:27
223
26/01/2024 20:34
230
26/01/2024 20:33
226
26/01/2024 09:25
366

Bình luận

Nội dung liên quan